resultservices.nl

Een centraal portaal voor het verwerken en bijhouden van sportuitslagen en standen.

Deze site wordt gevuld met gegevens die worden verzameld door het sport management systeem Kompsos League Administrator. Momenteel worden de volgende sporten beheerd: